Duurzame en creatieve steden. De stad als motor van de samenleving

Het Vlaamse Stedenbeleid bestaat tien jaar. Het beleid voor de stad heeft van de steden in Vlaanderen betere plekken gemaakt om te wonen, te leven en te werken. De resultaten zijn zichtbaar. Toch staat de stad in Vlaanderen vandaag voor nieuwe uitdagingen. Een aantal ingrijpende transities kondigen zich aan. De sociale transitie, de klimaattransitie en de ruimtelijke transitie vragen om een herbronning van het Vlaamse Stedenbeleid.
De ViA-Rondetafel “Duurzame en creatieve steden”, die plaatsvond op 14 maart 2012 in Brussel, gaf het startschot van dit proces. De meeting verwelkomde meer dan tweehonderdvijftig beleidsmensen uit de steden en de Vlaamse overheid, academici, opiniemakers, ondernemers en organisaties uit het middenveld.
De debatten van de ViA-Rondetafel hebben een neerslag gevonden in deze publicatie. De verzamelde inzichten vormen de kern van een vernieuwd en breed gedragen Stedenbeleid voor het komende decennium. Het is een beleid dat tot stand komt op basis van dialoog en samenwerking. Een beleid, niet enkel voor de stad, maar voor meer stad en stedelijkheid in Vlaanderen.

Joeri De Bruyn, Duurzame en creatieve steden. De stad als motor van de samenleving, Vlaamse overheid, Brussel, 2012

 
 
http://www.publicspace.be/files/gimgs/th-11_stedenbeleid_v2.jpg