http://www.publicspace.be/files/gimgs/th-82_Doorsnede_cover copy 2.jpg
 

Ontwerpen vanuit de doorsnede
De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

De aanpak van stedelijke transformatieopgaven gaat op de schop. Er is immers onvoldoende ruimte om de grote uitdagingen van vandaag - op het vlak van klimaat, energie, circulaire economie, mobiliteit en huisvesting - een plek te geven. Hoog tijd dat we met een driedimensionale bril naar onze steden leren kijken en de openbare ruimte en gebouwen in samenhang bekijken met de ondergrond. Door opgaven aan te pakken vanuit de doorsnede (in plaats van de plattegrond) komen nieuwe en verrassende oplossingen op tafel, die niet alleen leiden tot een verbetering van de leefomgeving, maar ook multifunctioneel ruimtegebruik in de hand werken.

Multidisciplinaire ontwerpteams gingen aan de slag in Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam. Gerenommeerde experts nemen het ontwerpend onderzoek onder de loep en reflecteren over het belang van de ondergrond en het ontwerpen vanuit de doorsnede.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de TU Delft, het Centrum voor Ondergronds Bouwen, het Departement Omgeving en de Vereniging Deltametropool.

Ontwerpen vanuit de doorsnede
De ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad

17 x 24 cm, 256 pag., softcover
Redactie: Hans de Boer, Shana Debrock, Thomas Dillon Peynado, Marleen Duflos, Mark Hendriks (eindredactie), Fransje Hooimeijer, Joran Kuijper, Gijsbert Schuur
Auteurs: Maarten Van Acker, Joyce van den Berg, Like Bijlsma, Hans de Boer, Shana Debrock, Thomas Dillon Peynado, Geert Haentjens, David Hamers, Mark Hendriks, Marcel Hertogh, Joran Kuijper, Hans van der Made, Alex Pixley
Grafische vormgeving: Yvo Zijlstra, Antenna-Men
ISBN 9789491789335
D/2022/13.171/4
Prijs: 29,95 €
Bestel hier